Zarząd

prof. dr hab. Barbara Kożusznik
Uniwersytet Śląski
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Prezes

 

prof. dr hab. Stanisław Witkowski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Wiceprezes

 

dr Małgorzata Chrupała-Pniak
Uniwersytet Śląski
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Sekretarz

 

dr hab. Joanna Czarnota – Bojarska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Psychologii
Członek Zarządu

 

Sylwiusz-Retowski

dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Członek Zarządu

 

photodr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania
Członek Zarządu

 

Michał Brol
Uniwersytet Śląski
Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
Członek Zarządu