Repozytorium

Repozytorium – materiały ogólnodostępne. Prawa autorskie należą do autorów poszczególnych dokumentów.

Barbara Kożusznik – Prezentacja podczas II Zjazdu PSPO – maj 2016 – Przyszłość i teraźniejszość psychologii pracy i organizacji