Miło nam poinformować, że w prestiżowym konkursie o Nagrodę Teofrasta wśród 8 książek, w tym wśród 5 pozycji w kategorii naukowej, nominowane zostały publikacje Osób związanych z naszym Stowarzyszeniem:

  • „20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich” autorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz,
  • „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań” autorstwa prof. zw. dr. hab. Jana F. Terelaka.

Autorom serdecznie gratulujemy, a wszystkich Państwa zachęcamy do głosowania – Czytelnicy w plebiscycie wybiorą zwycięzcę trzeciej kategorii konkursu, czyli najpopularniejszą książkę psychologiczną.

Celem konkursu jest wyróżnianie książek naukowych i popularnonaukowych poświęconych psychologii (podręczniki, monografie) polskich autorów, wnoszące istotny wkład w rozwój i promocję psychologii. Jak informuje organizator konkursu: „Głosowanie trwa od 5 do 22 września 2016 roku. Jego uczestnicy, którzy zadeklarują chęć udziału w losowaniu, mają szansę wygrać nagrody. Jeden czytelnik może wysłać jeden głos internetowy dziennie”.

Link: http://nagrodateofrasta.eu/glosowanie/2016/

cinibaPolskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski zapraszają do udziału w konferencji pt. „Nowe trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi: czy sprawdzają się w Europie Środkowo-Wschodniej?”, która odbędzie się 6 października 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Bankowa 11a, Katowice). Partnerem wydarzenia jest ALTA Sp. z o.o.

W konferencji weźmie udział m.in. prof. Helen Baron, która jest ekspertem w dziedzinie pomiarów psychometrycznych i opracowała ponad 100 oryginalnych testów, w tym do badania osobowości, motywacji, kompetencji i różnych aspektów zdolności, Tatiana Szostok – dyrektor działu odpowiadającego za realizację projektów konsultingowych i rozwojowych w firmie ALTA sp. z o.o.,  Paweł Sopkowski – pionier coachingu i mentoringu w Polsce, który rozwojem ludzi i organizacji zajmuje się od 1993 roku, w tym coachingiem od prawie 10 lat, dr Piotr Prokopowicz – współwłaściciel firmy szkoleniowo-doradczej tworzącej innowacyjne narzędzia diagnozy i rozwoju kompetencji z wykorzystaniem gier symulacyjnych oraz prof. Mare Teichmann, która zajmuje się adaptacją metod badawczych i testów diagnostycznych w obszarze psychologii pracy. Więcej informacji w programie wydarzenia.

Konferencja adresowana jest do:

  • kierowników wyższego szczebla,
  • dyrektorów działów kadr i menedżerów,
  • naukowców specjalizujących się w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
  • doradców w zakresie zarządzania personelem.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenia anglojęzycznych wystąpień. Opłata konferencyjna dla uczestników słuchaczy wynosi 100 zł. Rejestrować można się do środy 28 września poprzez formularz dostępny na stronie: https://goo.gl/forms/wGeMsU8Dp75sV5kp1. Opłatę należy wpłacić na konto 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice. W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja HR oraz podać imię i nazwisko uczestnika.

19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbył się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Wydarzenie zgromadziło 110 uczestników z 25 ośrodków naukowych. Dzięki znakomitej organizacji, jakiej podjął się sopocki wydział SWPS, stworzone zostały doskonałe warunki do przedstawienia i przedyskutowania projektów badawczych, wymiany informacji, wzajemnego poznania się i nawiązania kontaktów naukowych. Służyło temu 13 sesji tematycznych pogrupowanych w 6 obszarów określonych jako zachowania organizacyjne (5 sesji), dobrostan (3 sesje), przedsiębiorczość (2 sesje) oraz trzy pojedyncze sesje pod hasłami: rekrutacja i selekcja, zdrowie pracownika i przywództwo. Łącznie zaplanowano 65 wystąpień. Odbyła się również sesja plakatowa, w której przedstawionych zostało 13 posterów.

Zjazd rozpoczął się od wykładu profesor Barbary Kożusznik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, która mówiła o teraźniejszości i przyszłości psychologii pracy i organizacji, podkreślając znaczenie tożsamości tej dziedziny. Odbyła się również dyskusja panelowa „Psychologia pracy i organizacji wobec wyzwań globalizacji” z udziałem znakomitych Gości: profesora Augustyna Bańki, profesora Adama Bieli, profesora Czesława Nosala, profesor Zofii Ratajczak oraz profesora Jana Terelaka.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad zorganizowane zostało Walne Zgromadzenie Członków PSPO, podczas którego przedstawiono poszerzony skład Zarządu, podziękowano wszystkim za wspieranie Stowarzyszenia oraz przekazano serdeczne zaproszenie dla nowych Członków. Profesor Joanna Czarnota-Bojarska zrelacjonowała spotkanie na temat zawodu psychologa, które odbyło się kilka dni wcześniej w Warszawie, a na którym PSPO wraz z profesor Czarnotą-Bojarską reprezentowały profesor Barbara Kożusznik oraz  dr Małgorzata Chrupała-Pniak.

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka dr Patrycji Stawiarskiej pt. „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości radzenia sobie z nimi i przeciwdziałania im. Istotne miejsce zajmuje praktyczny aspekt przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w kontekście proponowanej pomocy terapeutycznej, jak i opracowania programów prewencyjnych w tym obszarze. Więcej informacji na stronie Wydawcy.

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji objęło Patronatem Honorowym I Międzynarodową Konferencję Naukową: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Wydarzenie to odbędzie się 2 – 3 czerwca 2016 roku w Wydziale Zamiejscowym USWPS w Katowicach przy ul. Techników 9. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 maja 2016 r. – istnieje możliwość opublikowania artykułów w punktowanych publikatorach naukowych, w tym w czasopiśmie zamieszczonym na liście A MNiSW. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej. Polecamy Państwa uwadze szczegóły dotyczące konferencji, które odnaleźć można na stronie: http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13034-konferencja-pt-psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych

Życzenia świąteczne

Kategoria: Wiadomości

25 Mar 2016

Zdrowych i spokojnych oraz pełnych radości i nadziei Świąt Wielkiej Nocy życzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Zmarł prof. dr. Robert Roe

Kategoria: Wiadomości

23 Lut 2016

22 lutego 2016 r. zmarł prof. dr. Robert Roe – założyciel, pierwszy prezes oraz bardzo aktywny członek European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), którego członkiem instytucjonalnym jest PSPO. Był profesorem teorii organizacji i zachowań organizacyjnych na Uniwersytecie w Maastricht. Pracował jako naukowiec, wykładowca i konsultant podejmując szeroki zakres tematów obejmujący kwestie doboru personelu, rozwoju kariery, technologii informacyjnej w organizacji, wydajności pracy, przywództwa, kultury organizacyjnej, zespołów oraz zmiany w organizacji, skutków transformacji gospodarczej i metod oceny organizacyjnej. W ciągu ostatnich lat swoją działalność, zwłaszcza jako prezes European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) poświęcał temu, aby głos psychologii był słuchany przez praktyków i decydentów. Na stronie tej organizacji napisano „Robert zostanie zapamiętany jako bardzo miła i zaangażowana osoba. Był zawsze wspierający, dzielił się swoją mądrością i wyśmienitym poczuciem humoru. Będzie go brakować zarówno jako współpracownika, jak i przyjaciela, ale będzie żył w pamięci tych, którzy mieli zaszczyt i przyjemność go poznać”. Członkowie PSPO mieli okazję poznać profesora Roe podczas Small Group Meeting zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie we wrześniu 2013.

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, GPE Psychotronics Ÿ Komisja Nauk Psychologicznych PAN o/Katowice mają zaszczyt zaprosić do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Psychologia i medycyna w zawodach trudnych i niebezpiecznych, która odbędzie się 2 – 3 czerwca 2016 roku w Wydziale Zamiejscowym USWPS w Katowicach przy ul. Techników 9. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 maja 2016 r. Koszt konferencji (bez noclegu) wynosi 580 zł i obejmuje udział w obradach, możliwość publikacji w monografii konferencyjnej oraz komplet materiałów. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jednym z istotnych punktów programu będzie problematyka współpracy lekarskiej i psychologicznej w zakresie orzecznictwa, profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej. Dotyczy to głównie kierowców, maszynistów, pilotów, pracowników służb mundurowych oraz ratowniczych a także tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Szczegóły na temat konferencji dostępne są na stronie: http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13034-konferencja-pt-psychologia-i-medycyna-w-zawodach-trudnych-i-niebezpiecznych

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Damiana Grabowskiego pt. „Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników”. Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch kapitalizmu oraz wewnątrzświatowa asceza. Następnie przedstawiono wersje kulturowe etyki pracy, czyli japońską, konfucjańską oraz islamską. Głównym celem książki jest omówienie psychologicznego aspektu etyki pracy. Punkt wyjścia do zbudowania takiego ujęcia stanowił dla autora dokonany wcześniej przegląd definicji, przyjmowanych w badaniach psychologicznych, oraz składników terminu etyka pracy opisywanych w socjologii i psychologii. Ukazany został także autorski model syndromu postaw i przekonań, jakim jest etyka pracy. Zaletą książki jest przedstawienie metod do badania etyki pracy, omówienie ich przydatności w badaniach organizacji oraz analiza wyników badań własnych autora. Recenzja wydawnicza książki została przygotowana przez dr hab. Mariolę Łagunę, profesor nadzwyczajną w Instytucie Psychologii KUL.

Przypominamy, że już 31 stycznia 2016 mija termin zgłoszeń udziału w II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w Sopocie 19-20 maja 2016. Celem Zjazdu jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej oraz integracji różnych perspektyw naukowych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów), jak i do praktyków. Szczegółowe informacje oraz internetowy formularz zgłoszeniowy odnajdą Państwo na stronie: http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13215-iizjazdpolskiegostowarzyszeniapsychologiiorganizacji