Archive for the ‘Publikacje’ Category

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów. […]

  • Możliwość komentowania Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania została wyłączona

Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison, autorki „Psychologii konsumenta”, wydanej przez Wydawnictwo PWN szukają odpowiedzi na pytania o to, dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorki tej książki. Wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, […]

  • Możliwość komentowania Psychologia konsumenta została wyłączona

Istotna część zawartych w książce rozważań jest poświęcona okresowym badaniom i pomiarom poziomu satysfakcji zawodowej pracownika ? kwestiom bardzo ważnym z punktu widzenia zarówno menedżera, jak i pracodawcy. Marta Juchnowicz przedstawia zweryfikowaną w praktyce, kompleksową metodę diagnozowania poziomu i czynników menedżerowie mają realny wpływ, dlatego w książce znalazły się także informacje na temat sposobów skutecznego […]

  • Możliwość komentowania Satysfakcja zawodowa pracowników – kreator kapitału ludzkiego została wyłączona

W książce Agnieszki Kurczewskiej „Przedsiębiorczość” zaprezentowano syntezę najnowszych kierunków badań naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie. Podjęto ważną i w Polsce praktycznie nieznaną problematykę sposobności i intencji przedsiębiorczych. Opisano przedsiębiorczość jako naukę oraz nakreślono jej specyfikę i główne obszary zainteresowań. W celu lepszego zrozumienia współczesnej przedsiębiorczości, w tym problematyki intencji i sposobności przedsiębiorczych, zastosowano podejście […]

  • Możliwość komentowania Przedsiębiorczość została wyłączona

Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej ?naglące? i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny. Dotyczy to także przedsiębiorstw. W niektórych z nich pogłębiają się zjawiska związane z dehumanizacją pracy, co […]

  • Możliwość komentowania Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych została wyłączona

Właśnie ukazało się czwarte wydanie podręcznika „Zachowania człowieka w organizacji”. Książka autorstwa Barbary Kożusznik omawia temat zachowań organizacyjnych, indywidualnych mechanizmów zaangażowania człowieka w organizacji, zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, współpracy w grupie i zespołów w organizacji, a także koncepcje efektywnego kierowania i przywództwa w organizacji. Osobne rozdziały poświęcone zostały również komunikowaniu się w organizacji, […]

  • Możliwość komentowania Czwarte wydanie podręcznika „Zachowania człowieka w organizacji” została wyłączona

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego European Journal of Work & Organizational Psychology – Volume 23, Issue 1, 2014. Więcej informacji na stronie http://www.eawop.org/news/ejwop-new-issue

  • Możliwość komentowania Nowy numer European Journal of Work & Organizational Psychology została wyłączona

Monografia Elżbiety Kasprzak dotyczy ważnych i aktualnych problemów dyktowanych nauce codziennymi wyzwaniami ostatnich dwudziestu lat globalizacji. Praca wnosi istotny wkład w rozwój trendów szeroko rozumianej psychologii pozytywnej, które realizowane być mogą w kontekście badania karier zawodowych. Ta znacząca książka spotka się na pewno z żywym zainteresowaniem wśród szerokiego kręgu odbiorców z różnych dziedzin nauki oraz […]

  • Możliwość komentowania Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej została wyłączona

Monografia Teresy Chirkowskiej-Smolak dotyczy zagadnienia jakości życia w pracy ? jednego z ważniejszych problemów współczesnej psychologii pracy. Ze względu na gwałtowne przemiany warunków pracy wzrasta zainteresowanie czynnikami, które sprawiają, że pracownicy chcą wykazywać więcej niż minimum wymaganego wysiłku. Zaangażowanie w pracę to konstrukt niedawno wprowadzony do psychologii. W książce przedstawiono problematykę zaangażowania w pracę, sposoby […]

  • Możliwość komentowania Psychologiczny model zaangażowania w pracę została wyłączona

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka Jerzego Rosińskiego „Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja”. Publikacja jest efektem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyjnych ? przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania informatyków w organizacjach. Tematyka dotycząca postaw pracowników branży IT wobec zatrudniających ich organizacji, odnoszenia się do współpracowników oraz postrzegania samych siebie […]

  • Możliwość komentowania Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja została wyłączona