Archive for the ‘Publikacje’ Category

W książce Agnieszki Kurczewskiej „Przedsiębiorczość” zaprezentowano syntezę najnowszych kierunków badań naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie. Podjęto ważną i w Polsce praktycznie nieznaną problematykę sposobności i intencji przedsiębiorczych. Opisano przedsiębiorczość jako naukę oraz nakreślono jej specyfikę i główne obszary zainteresowań. W celu lepszego zrozumienia współczesnej przedsiębiorczości, w tym problematyki intencji i sposobności przedsiębiorczych, zastosowano podejście interdyscyplinarne. Wykorzystano przede wszystkim dorobek i warsztat ekonomii, socjologii oraz psychologii.

  • Możliwość komentowania Przedsiębiorczość została wyłączona

Potrzeby i wyzwania społeczne stają się coraz bardziej „naglące” i nie mogą być już zaspokajane tylko przez innowacje techniczne, które często generują i pogłębiają te potrzeby. Globalny kryzys pokazał, że coraz więcej wyzwań stojących przed społeczeństwem ma wymiar społeczny. Dotyczy to także przedsiębiorstw. W niektórych z nich pogłębiają się zjawiska związane z dehumanizacją pracy, co […]

  • Możliwość komentowania Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych została wyłączona

Właśnie ukazało się czwarte wydanie podręcznika „Zachowania człowieka w organizacji”. Książka autorstwa Barbary Kożusznik omawia temat zachowań organizacyjnych, indywidualnych mechanizmów zaangażowania człowieka w organizacji, zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, współpracy w grupie i zespołów w organizacji, a także koncepcje efektywnego kierowania i przywództwa w organizacji. Osobne rozdziały poświęcone zostały również komunikowaniu się w organizacji, efektywności organizacji i przeprowadzaniu zmian, a […]

  • Możliwość komentowania Czwarte wydanie podręcznika „Zachowania człowieka w organizacji” została wyłączona

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego European Journal of Work & Organizational Psychology – Volume 23, Issue 1, 2014.  Więcej informacji na stronie http://www.eawop.org/news/ejwop-new-issue

  • Możliwość komentowania Nowy numer European Journal of Work & Organizational Psychology została wyłączona

Monografia Elżbiety Kasprzak dotyczy ważnych i aktualnych problemów dyktowanych nauce codziennymi wyzwaniami ostatnich dwudziestu lat globalizacji. Praca wnosi istotny wkład w rozwój trendów szeroko rozumianej psychologii pozytywnej, które realizowane być mogą w kontekście badania karier zawodowych. Ta znacząca książka spotka się na pewno z żywym zainteresowaniem wśród szerokiego kręgu odbiorców z różnych dziedzin nauki oraz […]

  • Możliwość komentowania Poczucie jakości życia pracowników realizujących różne wzory kariery zawodowej została wyłączona

Monografia Teresy Chirkowskiej-Smolak dotyczy zagadnienia jakości życia w pracy – jednego z ważniejszych problemów współczesnej psychologii pracy. Ze względu na gwałtowne przemiany warunków pracy wzrasta zainteresowanie czynnikami, które sprawiają, że pracownicy chcą wykazywać więcej niż minimum wymaganego wysiłku. Zaangażowanie w pracę to konstrukt niedawno wprowadzony do psychologii. W książce przedstawiono problematykę zaangażowania w pracę, sposoby […]

  • Możliwość komentowania Psychologiczny model zaangażowania w pracę została wyłączona

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka Jerzego Rosińskiego „Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja”. Publikacja jest efektem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyjnych – przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania informatyków w organizacjach. Tematyka dotycząca postaw pracowników branży IT wobec zatrudniających ich organizacji, odnoszenia się do współpracowników oraz postrzegania samych siebie […]

  • Możliwość komentowania Postawy zawodowe informatyków. Jednostka, zespół, organizacja została wyłączona

Wkrótce wydana zostanie monografia dr Teresy Chirkowskiej-Smolak „Psychologiczny model zaangażowania w pracę”. Monografia dotyczy zagadnienia jakości życia w pracy – jednego z ważniejszych problemów współczesnej psychologii pracy. Ze względu na gwałtowne przemiany warunków pracy wzrasta zainteresowanie czynnikami, które sprawiają, że pracownicy chcą wykazywać więcej niż minimum wymaganego wysiłku. Zaangażowanie w pracę to konstrukt niedawno wprowadzony […]

  • Możliwość komentowania Zapowiedź wydawnicza: Psychologiczny model zaangażowania w pracę została wyłączona

Wkrótce planowane jest podpisanie porozumienia o współpracy z Ukrainian Association of Organizational and Work Psychologists (UAOWP), z którym Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji współpracuje od początku swojej działalności. Jest to okazja do przypomnienia cyklu polsko-ukraińskich seminariów – ostatnie z nich (o czym informowaliśmy już wcześniej) miało miejsce 4 września 2012 r. w Szkole Zarządzania UŚ.  Więcej […]

  • Możliwość komentowania Współpraca PSPO z Ukrainian Association of Organizational and Work Psychologists (UAOWP) została wyłączona

Dr hab. Mariola Łaguna, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii KUL opublikowała artykuł „A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention” w Journal of Career Development (wraz z: Moriano J. A., Gorgievski M., Stephan U., Zarafshani K. Pełne dane bibliograficzne oraz abstrakt znajdują się na stronie Wydawcy.

  • Możliwość komentowania Najnowsze publikacje Członków PSPO w czasopismach JCR została wyłączona