Archive for the ‘Publikacje’ Category

Zapraszamy do lektury książki „KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE I TWÓRCZE. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników” autorstwa członkiń PSPO – profesor Barbary Mróz oraz profesor Agaty Chudzickiej-Czupały. Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego […]

  • Możliwość komentowania Książka: KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE I TWÓRCZE Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników została wyłączona

Polecamy Państwa uwadze autorską książkę dr Małgorzaty Chrupały-Pniak, Sekretarz PSPO. Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne […]

  • Możliwość komentowania Książka: Zaangażowanie w pracę w kooperacji gospodarczej. Rola czynników psychologicznych została wyłączona

Zapraszamy do lektury książki dr. Łukasza Baki pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”. Dr Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie. Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy […]

  • Możliwość komentowania KSIĄŻKA: Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? została wyłączona

Ukazała się właśnie książka współautorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji poświęcona zagadnieniu „Sztuki aktorskiej w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej”. Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Czesława S. Nosala (Uniwersytet SWPS) „książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z […]

  • Możliwość komentowania Publikacja profesor Barbary Mróz została wyłączona

Miło nam poinformować, że w prestiżowym konkursie o Nagrodę Teofrasta wśród 8 książek, w tym wśród 5 pozycji w kategorii naukowej, nominowane zostały publikacje Osób związanych z naszym Stowarzyszeniem: „20 lat później ? osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich” autorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań” […]

  • Możliwość komentowania Nagroda Teofrasta – zapraszamy do głosowania została wyłączona

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka dr Patrycji Stawiarskiej pt. „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób […]

  • Możliwość komentowania Ukazała się książka „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata” została wyłączona

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Damiana Grabowskiego pt. „Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników”. Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch […]

  • Możliwość komentowania Ukazała się książka pt. „Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników” została wyłączona

Na łamach czasopisma naukowego „Medycyna Pracy” zaproponowano rozwiązania w zakresie terminologii, które mogą wprowadzić ład w polskich publikacjach dotyczących przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę oraz przyczynić się do rozwoju dalszych badań w tym zakresie. Artykuł „Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne” przygotowali Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, […]

  • Możliwość komentowania Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – rozwiązania w zakresie terminologii została wyłączona

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje, że kobiety pełniące […]

  • Możliwość komentowania Konferencja pt. ?Women at the Top? ? Raport została wyłączona

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w […]

  • Możliwość komentowania Oblicza patologii zawodowych i społecznych została wyłączona