Archive for the ‘Publikacje’ Category

Zapraszamy do lektury książki dr. Łukasza Baki pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”. Dr Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie. Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy […]

  • Możliwość komentowania KSIĄŻKA: Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji? została wyłączona

Ukazała się właśnie książka współautorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji poświęcona zagadnieniu „Sztuki aktorskiej w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej”. Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Czesława S. Nosala (Uniwersytet SWPS) „książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z […]

  • Możliwość komentowania Publikacja profesor Barbary Mróz została wyłączona

Miło nam poinformować, że w prestiżowym konkursie o Nagrodę Teofrasta wśród 8 książek, w tym wśród 5 pozycji w kategorii naukowej, nominowane zostały publikacje Osób związanych z naszym Stowarzyszeniem: „20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich” autorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań” […]

  • Możliwość komentowania Nagroda Teofrasta – zapraszamy do głosowania została wyłączona

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka dr Patrycji Stawiarskiej pt. „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata”. Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób […]

  • Możliwość komentowania Ukazała się książka „Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata” została wyłączona

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia dr. Damiana Grabowskiego pt. „Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników”. Książka zawiera przegląd koncepcji i badań etyki pracy czyli konstruktu, który po raz pierwszy zdefiniowany został przez niemieckiego socjologa Maxa Webera. W pracy omówiono ujęcie socjologiczne tego pojęcia, pokazując znaczenie takich pojęć jak etyka protestancka, duch […]

  • Możliwość komentowania Ukazała się książka pt. „Etyka pracy. Przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników” została wyłączona

Na łamach czasopisma naukowego „Medycyna Pracy” zaproponowano rozwiązania w zakresie terminologii, które mogą wprowadzić ład w polskich publikacjach dotyczących przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę oraz przyczynić się do rozwoju dalszych badań w tym zakresie. Artykuł „Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne” przygotowali Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, […]

  • Możliwość komentowania Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – rozwiązania w zakresie terminologii została wyłączona

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje,  że kobiety pełniące […]

  • Możliwość komentowania Konferencja pt. „Women at the Top” – Raport została wyłączona

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w […]

  • Możliwość komentowania Oblicza patologii zawodowych i społecznych została wyłączona

Na stronach Wydawnictwa Naukowego Texter opublikowana została książka Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Wśród autorów publikacji jest dr hab. Barbara Mróz, prof. w UZZM. Książkę tworzy sześć rozdziałów: Rodzic i dziecko czy partnerzy? Różnice generacyjne w relacjach szef-pracownik z perspektywy kontraktu psychologicznego, Pokolenie X i Y – podobieństwa i różnice […]

  • Możliwość komentowania Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y została wyłączona

Celem książki jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacja może być wykorzystywana przez osoby zainteresowane podejmowaniem badań empirycznych w dużych i średnich organizacjach usługowych i produkcyjnych. Jej odbiorcami mogą być studenci kierunków biznesowych oraz kadra kierownicza współczesnych organizacji. W szczególny sposób Autor adresuje treści pracy do […]

  • Możliwość komentowania Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym została wyłączona