Archive for the ‘Konferencje’ Category

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, poziom 2) rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”, będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – […]

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej zapraszają na III Konferencję Psychologii Pozytywnej „20 lat psychologii pozytywnej – Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?” Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2018 na APS w Warszawie Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego zapraszamy na […]

  • Możliwość komentowania Zaproszenie do udziału w III Konferencji Psychologii Pozytywnej została wyłączona

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy zajmujący się psychologią pracy i organizacji, Mamy za sobą duże wydarzenie jakiem był wrześniowy 36 Kongres Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku. Z dumą odnotowałem, że po raz pierwszy w trakcie tego Zjazdu odbyło się aż 10 sesji poświęconych zagadnieniom psychologii pracy i organizacji. Po raz pierwszy tematyka ta […]

  • Możliwość komentowania III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji – Komunikat 2 została wyłączona

21 września 2017r. w Gdańsku podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Podczas spotkania omówione zostały sprawy zbliżającego się III Zjazdu PSPO w Lublinie oraz  przyjęta została propozycja zgłoszenia kandydatury Katowic jako organizatora Kongresu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) w 2023. W Kongresie PTP […]

  • Możliwość komentowania Spotkanie Zarządu PSPO podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego została wyłączona

      Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wraz z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do Lublina 24-25 maja 2018 (czwartek i piątek) na III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji – spotkanie naukowców i praktyków działających na rzecz synergii pracowników i organizacji. Spotkanie będzie poświęcone lepszemu poznaniu […]

  • Możliwość komentowania III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji została wyłączona

W dniach 17-20 maja w Dublinie w Irlandii miał miejsce „18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology” (EAWOP). Tym razem zatytułowany został Enabling Change through Work and Organizational Psychology: Opportunities and Challenges for Research and Practice. W kongresie aktywnie uczestniczyli także polscy psychologowie pracy i organizacji, w tym kilkunastu członków Polskiego […]

  • Możliwość komentowania Członkowie PSPO wzięli udział w „18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology” – dr Barbara Smorczewska członkiem komitetu wykonawczego EAWOP została wyłączona

Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu.  Postęp technologiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe, to tylko wybrane obszary zmian. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia skupiają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania – jednak przede wszystkim zachowań ludzi. Celem konferencji zaplanowanej na […]

  • Możliwość komentowania III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zachowania organizacyjne pt.: Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku została wyłączona

Konferencja, która odbędzie sie 1-2 czerwca 2017 r., podtrzymuje interdyscyplinarny charakter, wzbogacony w aktualnej edycji o aspekt prawny, skupiając problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Organizatorem konferencji jest katowicki wydział […]

  • Możliwość komentowania II Międzynarodowa konferencja „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych” została wyłączona

Exante Conferences & Publications Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Organizacja w kryzysie. Kryzys w organizacji”, która odbędzie się 18 marca 2017 w Poznaniu. Szczegóły: exante.com.pl/konferencje-poznan

  • Możliwość komentowania Organizacja w kryzysie. Kryzys w organizacji została wyłączona

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa „Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w dydaktyce i badaniach naukowych. Perspektywa PRME”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Socjologii i Filozofii UEP pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyków Biznesu EBEN Polska. Zgłoszenia do udziału w konferencji […]

  • Możliwość komentowania Konferencja „Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w dydaktyce i badaniach naukowych. Perspektywa PRME” została wyłączona