Archive for the ‘Foto’ Category

13 grudnia 2012 r. w chorzowskiej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, odbyło się Walne Zebranie Członków PSPO oraz spotkanie naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Psychologii Zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii UŚ. Podczas Walnego Zebrania przedstawiony został raport z działalności Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w bieżącym roku. Skoncentrowano […]

  • Możliwość komentowania Walne Zebranie Członków oraz spotkanie naukowe została wyłączona

Prof. Barbara Kożusznik (prezes PSPO) 23 października 2012 r. odwiedziła Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) Administrative Office w Bowling Green, Ohio. SIOP jest czołową organizacją zrzeszającą osoby praktykujące i nauczające psychologii organizacji i jako niezależna organizacja z własnym zarządem stanowi jednocześnie sekcję w American Psychological Association (APA Division 14). SIOP jest również stowarzyszony […]

  • Możliwość komentowania Prezes PSPO z wizytą w SIOP Administrative Office została wyłączona

9 października 2012 r. we Wrocławiu w hotelu SCANDIC WROCŁAW odbyło się zebranie Zarządu PSPO oraz spotkanie członków PSPO, w którym uczestniczyli: Jagoda Stompór-Świderska, Henryk Jarosiewicz, Magda Piecha, Joanna Mesjasz, Dorota Molek-Winiarska, Alicja Keplinger, Magdalena Starzyk-Sobol, Elżbieta Kowalczyk, Agnieszka Wojtczuk Turek, Dariusz Turek, Agnieszka Fornalczyk, Grażyna Bartkowiak, Stanisław Witkowski, Barbara Kożusznik. Zdjęcia dostępne po wybraniu […]

  • Możliwość komentowania Zebranie Zarządu PSPO oraz spotkanie członków PSPO została wyłączona

8-10 października odbyła się XI Konferencja Naukowa ?Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim?. W konferencji wzięli udział także członkowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Referaty wygłosili prof. Barbara Kożusznik (prezes PSPO), prof. Stanisław Witkowski (wiceprezes PSPO) i kilku innych członków PSPO (zobacz program). Prof. Stanisław Witkowski otrzymał z rąk organizatorów Konferencji oraz pracowników […]

  • Możliwość komentowania XI Konferencja z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami” została wyłączona

4 września 2012 r. w Szkole Zarządzania UŚ odbyło się trzecie polsko-ukraińskie seminarium zatytułowane „Innovative trends in the development of work and organizational psychology in Poland and Ukraine”. Organizatorem wydarzenia była Katedra Psychologii Pracy i Organizacji, kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Kożusznik oraz Laboratory of Organizational Psychology of National Academy of Pedagogical Sciences of […]

  • Możliwość komentowania Kolejne spotkanie polsko-ukraińskie została wyłączona

31 maja 2012 r. w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych”. Podczas spotkania poruszono kwestie: projektowania, wdrażania i ewaluacji procesów związanych z transportem ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychologicznych. Odbył się również panel dyskusyjny z udziałem specjalistów reprezentujących różne organizacje związane z transportem. […]

  • Możliwość komentowania Dziękujemy za udział w konferencji „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych” została wyłączona

24-25 listopada 2011 w Lublinie, w Instytucie Psychologii KUL odbyła się konferencja naukowa oraz jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesora zw. dr hab. Adama Bieli, kierownika Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania tego Instytutu. Jest on autorem licznych prac z zakresu psychologii, filozofii i ekonomii. Od 1993 do 1998 przez dwie kadencje zasiadał w Centralnej Komisji ds. […]

  • Możliwość komentowania Udział przedstawicieli PSPO w jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesora Adama Bieli została wyłączona

Prof. Jose M. Peiro jest psychologiem pracy i organizacji, dyrektorem Research Institute of Human Resources Psychology, Organizational Development and Quality of Working life (IDOCAL) na Uniwersytecie Walencji. Jest prezydentem International Association of Applied Psychology (IAAP). Jest on również koordynatorem programu Erasmus Mundus Master Program of Work, Organization and Personnel Psychology, prowadzonego przez konsorcjum złożone z […]

  • Możliwość komentowania Spotkanie Prezes PSPO z Prof. Jose Maria Peiro została wyłączona

W czasie 34. Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który odbył się w Katowicach w dniach 18-21 września 2011, psychologowie pracy i organizacji przygotowali sympozjum „Wyzwania wobec psychologii pracy i organizacji”. Zaprezentowane zostało 14 referatów. Odbyła się również sesja posterowa. Fotoreportaż ze Zjazdu znajduje się na stronie Uniwersytetu Śląskiego: http://www.us.edu.pl/node/155341

  • Możliwość komentowania Psychologia pracy i organizacji w czasie 34. Zjazdu Naukowego PTP została wyłączona

Zapraszamy Państwa do dwóch galerii zdjęć: na stronie PSPO oraz na stronie Uniwersytetu Śląskiego.

  • Możliwość komentowania Fotoreportaż z konferencji PSPO w Katowicach została wyłączona