Od 7 do 13 lipca 2014 r. w Paryżu odbywał się International Congress of Applied Psychology organizowany przez International Association for Applied Psychology (IAAP) – największą na świecie organizację psychologii stosowanej. W kongresie udział wzięło ponad 4 tysiące osób z ponad 100 krajów. Podczas kongresu wystąpiła prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik. Jak już informowaliśmy, została ona wybrana prezydentem-elektem Division 1 IAAP (Work and Organizational Psychology) na kadencję 2014−2018.

Konferencja „Dawaj siebie samego póki cię jeszcze trochę jest” odbędzie się 20 maja 2014 ROKU w Auli 1031 Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach obchodów 10-lecia istnienia Akademickiego Punktu Wolontariatu. Konferencja ma na celu przedstawienie różnych wymiarów wolontariatu, oraz zainspirowanie do zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi. Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się osoby od lat wyróżniające się w Polsce oraz w środowisku lokalnym działaniem na rzecz osób potrzebujących.

Pracoholizm inaczej

Kategoria: Publikacje

12 maj 2014

Lucyna Golińska w swojej najnowszej książce pt. „Pracoholizm inaczej” zwraca uwagę, że jedną z najpoważniejszych konsekwencji pracoholizmu jest narastająca anhedonia, czyli pogłębiająca się trudność w przeżywaniu emocji pozytywnych. Prezentowana czytelnikowi książka pokazuje pracoholizm w nowym ujęciu, stanowiąc kontynuację książki „Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja”. Predyspozycje osobowościowe mogą się ujawniać w trzech różnych formach: jako tendencje obsesyjno-kompulsywne, narcystyczne lub zapotrzebowanie na ekstremalną stymulację i prowadzić do różnych form pracoholizmu. Czasem niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi bywają czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lub nasileniu pracoholizmu, ale zawsze stają się jego trudną konsekwencją. Trudną, bo przez wielu pracoholików niezrozumiałą, nieprzewidywalną, w ich odczuciu krzywdzącą. To następstwo wydaje się jednym z największych zagrożeń, jakie stwarza pracoholizm.

W dniach 7 – 9 maja 2014 r. w Katowicach odbędzie się VI Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza gospodarcza w Europie Środkowej. Organizatorzy pragną bardzo serdecznie zaprosić studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w sesji: Inicjatywa „Młodzi Reformują Polskę”. Odbędzie się ona 8 maja 2014 r., w godz. 16.15 – 17.30 w budynku Altus w Katowicach, sala 2. Wejście za pobraniem identyfikatora jednorazowego. Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. Jerzy Buzek i Ryszard Petru. Więcej informacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów. Jest to książka dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania.  Jest to również źródło informacji i literatura pomocnicza dla wykładowców. Powinni po nią sięgnąć m.in. członkowie zarządu korporacji oraz menedżerowie personalni.

W dniach 24-25 kwietnia 2014 r. odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu”. Wzięło w niej udział ponad 100 osób z większości ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy (Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii). Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in. dr Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, prof. Artur Nowak-Far – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Sidonia Jędrzejewska – posłanka do Parlamentu Europejskiego.  Wydarzenie to stało się doskonałą okazją do podsumowania pierwszej dekady naszego członkostwa w UE oraz analizy zmian, jakie zaszły w tym okresie w funkcjonowaniu samej Unii Europejskiej.

pisankaZ okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim Członkom oraz Sympatykom Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta wypełni wiosenny optymizm i radość.

Uroczysta Gala zakończenia plebiscytu odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. O tytuł „Kobiety Przedsiębiorczej 2013” rywalizowało ponad 200 kandydatek z całej Wielkopolski. W sumie na wszystkie panie oddano ponad 37 tysięcy głosów. Zwyciężczyni plebiscytu jest założycielką firmy EuroDoradztwo z Chodzieży. Zajmuje się m.in. szkoleniami i pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej.

Od 7 do 9 maja 2014 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowe wydarzenie składa się z debat, spotkań i licznych imprez towarzyszących. Weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy gości z Polski i krajów europejskich.
Szczegółowe informacje oraz pełny program Europejskiego Kongresu Gospodarczego dostępne są na stronie: www.eecpoland.eu.

iaapProf. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji została wybrana prezydentem-elektem Division 1 (Work and Organizational Psychology) IAAP na kadencję 2014−2018. International Association for Applied Psychology (IAAP) jest największą organizacją psychologii stosowanej na świecie. Zasadą Division 1 jest zarządzanie przez trzy osoby: Past President, którym obecnie jest prof. Handan Kepir Sinangil (Marmara University, Istanbul), President, którym obecnie jest prof. Gary P. Latham (University of Toronto) oraz President Elect, którym została wybrana prof. Barbara Kożusznik.