Przypominamy, że już 31 stycznia 2016 mija termin zgłoszeń udziału w II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w Sopocie 19-20 maja 2016. Celem Zjazdu jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej oraz integracji różnych perspektyw naukowych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów), jak i do praktyków. Szczegółowe informacje oraz internetowy formularz zgłoszeniowy odnajdą Państwo na stronie: http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13215-iizjazdpolskiegostowarzyszeniapsychologiiorganizacji

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do udziału w kolejnych dwóch edycjach konferencji naukowych z cyklu „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”: II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa” odbędzie się 7.04.2016, natomiast III Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy” odbędzie się 8.04.2016. Konferencje zorganizowane zostaną w Katowicach w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA). Zgłoszenia są możliwe do 31.12.2015. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie na adres: konferencjazppio@us.edu.pl. Organizatorki będą informować wszystkich zainteresowanych o szczegółach związanych z wystąpieniami i publikacją artykułów. Artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w 6 tomach tematycznych czasopism (kolejnych, zarezerwowanych już numerach) w IV kwartale 2016. Więcej informacji na stronie http://www.nsih.pl/.

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji,

życzymy Państwu wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zarząd PSPO

Informujemy o kolejnej – XIII Konferencji z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Uczelni w dniach 18-19 września 2016.

Przewodnim tematem XIII edycji są Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Traktujemy dylematy zarówno jako stały element praktyki gospodarczej organizacji, jak i nieodłączny komponent metodyczny i konceptualny rozważań podejmowanych w pracach badawczych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia 2016. Szczegóły na stronie: http://www.sukces2014.ue.wroc.pl/index.php/site/index

 

Na łamach czasopisma naukowego „Medycyna Pracy” zaproponowano rozwiązania w zakresie terminologii, które mogą wprowadzić ład w polskich publikacjach dotyczących przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę oraz przyczynić się do rozwoju dalszych badań w tym zakresie. Artykuł „Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne” przygotowali Mariola Łaguna, Emilia Mielniczuk, Adam Żaliński i Karolina Wałachowska. Pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie: http://medpr.imp.lodz.pl/Przywiazanie-do-organizacji-i-zaangazowanie-w-prace-koncepcje-teoretyczne-i-problemy-terminologiczne,2352,0,2.html

Od 12 do 16 września 2016 roku w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbywać się będzie piąta edycja „EAWOP Early Career Summer School”. Głównym celem przyszłorocznej letniej szkoły będzie omówienie tego, co ma wpływ na sukces kariery, ze  zwróceniem szczególnej uwagi na badania i publikacje, planowanie kariery i zarządzania, pozyskiwanie grantów i dotacji oraz zaangażowanie społeczności w działania. Projekt skierowany jest do doktorantów ostatniego roku ich studiów oraz doktorów do 5 lat po obronie stowarzyszonych w EAWOP (lub organizacjach stowarzyszonych). Opłata wynosi 395 euro. Szczegóły na stronie: http://www.eawop.org/next-school2 oraz http://www.aston.ac.uk/aston-business-school/research/groups/wop/eawop-2016-5th-summer-school/

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zapraszają na II Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, który odbędzie się w Sopocie w dniach 19 – 20 maja 2016r. Przesyłanie abstraktów będzie możliwe do 31 stycznia 2016 r.

Ponad cztery lata temu, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji odbył się Pierwszy Zjazd PSPO zatytułowany „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”, co stanowiło okazję do spotkania się psychologów pracy i organizacji z całej Polski. W kolejnych latach PSPO zorganizowało m.in. konferencję naukową „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych” (2012), seminarium naukowe w ramach międzynarodowego cyklu „Small Group Meeting” (2013), podczas którego tematem przewodnim była „Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń”. Ostatnio, czyli 6 października 2015, zorganizowane zostało spotkanie kobiet z trzech sektorów gospodarki (biznes, organizacje publiczne i trzeci sektor) w ramach nowego międzynarodowego cyklu „Women at the TOP”.

Podczas walnego zgromadzenia członków w Warszawie, w grudniu 2014 roku, podjęta została decyzja o wznowieniu idei ogólnopolskich zjazdów naukowych Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, poszerzenia ich zakresu tematycznego i zwiększenia oddziaływania na otoczenie. W związku z tym zaplanowano organizację II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Sopocie, we współpracy z Uniwersytetem SWPS w dniach 19-20 maja 2016.

Do udziału w zjeździe zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Wyrażamy nadzieję, że ten Zjazd stanie się miejscem wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej oraz integracji różnych perspektyw naukowych.

Do Komitetu Honorowego zaproszenie przyjęli prof. zw. dr hab. Augustyn Bańka, prof. zw. dr hab. Adam Biela, prof. zw. dr hab. Czesław Nosal oraz prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, a w jego składzie zasiedli Przedstawiciele kilku ośrodków akademickich. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. USWPS.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, w tym proponowanymi obszarami tematycznymi i terminarzem Zjazdu. Opłata zjazdowa wynosi 400 zł (z VAT) dla Członków PSPO z opłaconymi składkami członkowskimi oraz 450 zł (z VAT) dla pozostałych Uczestników i obejmuje materiały Zjazdu, przerwy kawowe, posiłki i bankiet. Opłata ta dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w Zjeździe.

Pełen Komunikat: http://www.pspo.org/wp-content/uploads/2016/01/II-Zjazd-Polskiego-Stowarzyszenia-Psychologii-Organizacji.pdf

Informacje na temat Zjazdu będą umieszczane na stronie: http://www.swps.pl/sopot/sopot-sekcja-nauka-i-rozwoj/sopot-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13215-ii-zjazd-polskiego-stowarzyszenia-psychologii-organizacji oraz na stronie http://www.pspo.org/

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 grudnia 2015r. (wtorek) o godz. 10.00 w Uniwersytecie Śląskim w budynku Instytutu Psychologii w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53 w pokoju 334 (III piętro).

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zapraszają do udziału w II Konferencji Psychologii Pozytywnej, która odbędzie się w Poznaniu w terminie 12-14 maja 2016 r.

Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce. Dlatego oferta konferencji skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów) jak i do praktyków pracujących w różnych obszarach, w których wiedza z psychologii pozytywnej może być przydatna. Organizatorzy zachęcają do podejmowania zagadnień dotyczących efektywnego, wartościowego  i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka w bardzo różnych kontekstach: zdrowia, rozwoju osobistego, edukacji, pracy zawodowej, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania społecznego, realizowania swoich pasji.

Konferencja będzie miała formułę konferencji ogólnopolskiej, z wykładowym językiem polskim. Swój udział potwierdzili także goście zagraniczni, których wykładów posłuchamy. Będą to Amy Wrzesniewski (obszar psychologii organizacji) oraz Ryan Niemiec (obszar rozwoju osobistego).

Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, warsztaty, plakaty) możliwe będzie do 01.02.2016.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na stronie konferencji:

http://www.konferencja-psych-pozyt.pl

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje,  że kobiety pełniące wysokie stanowiska kierownicze są szczególną grupą zawodową z jednej strony przeżywającą ogromne sukcesy i przyczyniającą się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, z drugiej zaś mającą problemy m.in. dotyczące obciążenia rolą zawodową, wielości zadań, możliwego zbytniego poświęcania się obowiązkom jak również przezwyciężania barier i stereotypów w pełnieniu roli kierowniczej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym podsuwaniem konferencji Women at the TOP – Raport