Właśnie ukazało się czwarte wydanie podręcznika „Zachowania człowieka w organizacji”. Książka autorstwa Barbary Kożusznik omawia temat zachowań organizacyjnych, indywidualnych mechanizmów zaangażowania człowieka w organizacji, zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, współpracy w grupie i zespołów w organizacji, a także koncepcje efektywnego kierowania i przywództwa w organizacji. Osobne rozdziały poświęcone zostały również komunikowaniu się w organizacji, efektywności organizacji i przeprowadzaniu zmian, a także kulturze organizacyjnej. Podręcznik wzbogacają liczne przykłady. Więcej informacji na stronie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

14 stycznia 2013 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie – ul. Św. Filipa 17 odbędzie się debata naukowo-biznesowa „Praca a Społeczeństwo”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Tematem przewodnim dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:  znaczenie pracy dla jednostki ludzkiej, rodziny i dla społeczeństwa, godność człowieka i dostrzeganie sensu pracy, problem bezrobocia i jego społeczne konsekwencje, edukacja dla pracy, człowieka i dla społeczeństwa, przedsiębiorstwa społeczne, praca w społeczeństwie informacyjnym.  Organizatorzy na stronie http://konferencja-naukowa.pl/index.php/socjologia/2965-debata-naukowo-biznesowa-qpraca-a-spoeczestwoq.html proszą o potwierdzenie uczestnictwa drogą elektroniczną, e-mail: wojciechdylag@krakow.pip.gov.pl. Organizatorem wydarzenia jest Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Krakowie.

Ukazał się nowy numer czasopisma naukowego European Journal of Work & Organizational Psychology – Volume 23, Issue 1, 2014.  Więcej informacji na stronie http://www.eawop.org/news/ejwop-new-issue

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji,

życzymy Państwu radosnych Świąt oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zarząd PSPO

Monografia Elżbiety Kasprzak dotyczy ważnych i aktualnych problemów dyktowanych nauce codziennymi wyzwaniami ostatnich dwudziestu lat globalizacji. Praca wnosi istotny wkład w rozwój trendów szeroko rozumianej psychologii pozytywnej, które realizowane być mogą w kontekście badania karier zawodowych. Ta znacząca książka spotka się na pewno z żywym zainteresowaniem wśród szerokiego kręgu odbiorców z różnych dziedzin nauki oraz praktyki, m. in. psychologów i organizatorów rynku pracy. Więcej informacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej XII edycji Konferencji Naukowej z cyklu Sukces w Zarządzaniu Kadrami 2014. Przewodnim tematem zbliżającej się edycji jest Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – w kontekście podejść, metod, narzędzi. Wydarzenie organizuje Katedra Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współpracy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Uczelni w dniach 22-23 września 2014.  Do Rady Naukowej konferencji zaproszeni zostali wiceprezes PSPO prof. dr hab. Stanisław Witkowski oraz prezes PSPO prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie http://www.sukces2014.ue.wroc.pl/

Panel_discussionProf. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, wzięła udział w seminarium „Who do we want at the table? New forms of social dialogue in Europe”. Konferencja zorganizowana została w Brukseli w ramach projektu New European Industrial Relations (NEIRE) z udziałem Minister Pracy Belgii. W badaniach NEIRE II, wśród jedenastu krajów europejskich, uczestniczyła także Polska.  Badania przeprowadzili członkowie PSPO – prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz dr Jarosław Polak.

11 grudnia 2013 r. w hotelu Novotel Katowice Centrum (al. Roździeńskiego 16, Katowice) odbędzie się konferencja pt. „ŻakA Praca – badanie aktywności zawodowej śląskich studentów”. Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań jakościowych i ilościowych Read the rest of this entry »

Polski Kongres Prawa Pracy

Kategoria: Konferencje

27 lis 2013

26 listopada 2013 r. w Warszawie zorganizowano Polski Kongres Prawa Pracy 2013. Celem Kongresu było dokonanie przeglądu aktualnego stanu prawa i umożliwienie dyskusji na najbardziej aktualne tematy związane z problematyką Read the rest of this entry »

Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania, Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/Częstochowa serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”. Problematyka konferencji związana jest z rozwojem i funkcjonowaniem organizacji w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Konferencja odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Częstochowie.  Więcej informacji na stronie http://zim.pcz.pl/konferencje/rozwoj/