Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które odbędzie się 5 grudnia 2014 (piątek), o godzinie 13:30, na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Psychologii – Warszawa, ul. Stawki 5/7 – II piętro, sala 74.  Członkowie zaproszeni są również na seminarium naukowe, które odbędzie się przed Walnym Zebraniem w godzinach 11:00 – 13:15. Porządek obrad znajduje się w pliku.

Książka „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji etycznej. Natomiast książka zbiorowa „Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka” pod redakcją dr Agaty Chudzickiej-Czupały ukazuje społeczne, psychologiczne i moralne aspekty współdziałania jednostki z innymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na różnorodnych etycznych pułapkach współczesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym się świecie.

 

Walne Zebranie Członków

Kategoria: Wiadomości

4 lis 2014

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które odbędzie się 5 grudnia 2014 (piątek), o godzinie 13:30, na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Psychologii – Warszawa, ul. Stawki 5/7.  Członkowie zaproszeni są również na seminarium naukowe, które odbędzie się przed Walnym Zebraniem w godzinach 11:00 – 13:15.

Książka dr hab. Elżbiety Kowalczyk profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poświęcona jest problematyce psychologii organizacji i zarządzania. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z ich omawia podstawowe kwestie związane z funcjonowaniem człowieka w organizacji – koncepcje psychologiczne, różnice indywidualne oraz emocje i motywacje w kontekście pracy zawodowej. Druga część poświęcona jest psychologii organizacji, zarówno w aspektach funkcjonalnych, jak i tych które są przyczyną dysfunkcji organizacyjnych. Ostatnia część ukazuje problemy drogi życiowej i kariery zawodowej człowieka oraz prezentuje autorski, psychologiczny model rynku pracy. Książka jest adresowana do tych wszystkich którzy pragną zrozumieć świat organizacji zawodowych i swoje miejsce w nim. Jest skierowana także do studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy pragną zrozumieć naturę człowieka, organizacji w których przyszło im funkcjonować oraz pozwala przemyśleć kwestie własnej kariery  zawodowej. Więcej informacji: http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/czlowiek-kariera-organizacja-sila-psychologii-stosowanej/2273

Książka dr Elżbiety Turskiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno-restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie przedzawodowym. Autorka wyróżnia i opisuje cztery rodzaje kapitału kariery: kapitał edukacyjny, kapitał doświadczenia zawodowego, kapitał studenckiej przedsiębiorczości oraz kapitał językowy. Książka adresowana jest do osób zajmujących się karierą zawodową: doradców zawodowych, doradców personalnych, coachów kariery, jak również do osób młodych przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Więcej informacji na stronie wydawcy: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/8071

 

Od 7 do 13 lipca 2014 r. w Paryżu odbywał się International Congress of Applied Psychology organizowany przez International Association for Applied Psychology (IAAP) – największą na świecie organizację psychologii stosowanej. W kongresie udział wzięło ponad 4 tysiące osób z ponad 100 krajów. Podczas kongresu wystąpiła prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik. Jak już informowaliśmy, została ona wybrana prezydentem-elektem Division 1 IAAP (Work and Organizational Psychology) na kadencję 2014−2018.

Konferencja „Dawaj siebie samego póki cię jeszcze trochę jest” odbędzie się 20 maja 2014 ROKU w Auli 1031 Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w ramach obchodów 10-lecia istnienia Akademickiego Punktu Wolontariatu. Konferencja ma na celu przedstawienie różnych wymiarów wolontariatu, oraz zainspirowanie do zaangażowania się w pomoc drugiemu człowiekowi. Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się osoby od lat wyróżniające się w Polsce oraz w środowisku lokalnym działaniem na rzecz osób potrzebujących.

Pracoholizm inaczej

Kategoria: Publikacje

12 maj 2014

Lucyna Golińska w swojej najnowszej książce pt. „Pracoholizm inaczej” zwraca uwagę, że jedną z najpoważniejszych konsekwencji pracoholizmu jest narastająca anhedonia, czyli pogłębiająca się trudność w przeżywaniu emocji pozytywnych. Prezentowana czytelnikowi książka pokazuje pracoholizm w nowym ujęciu, stanowiąc kontynuację książki „Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja”. Predyspozycje osobowościowe mogą się ujawniać w trzech różnych formach: jako tendencje obsesyjno-kompulsywne, narcystyczne lub zapotrzebowanie na ekstremalną stymulację i prowadzić do różnych form pracoholizmu. Czasem niesatysfakcjonujące relacje z ludźmi bywają czynnikiem sprzyjającym rozwojowi lub nasileniu pracoholizmu, ale zawsze stają się jego trudną konsekwencją. Trudną, bo przez wielu pracoholików niezrozumiałą, nieprzewidywalną, w ich odczuciu krzywdzącą. To następstwo wydaje się jednym z największych zagrożeń, jakie stwarza pracoholizm.

W dniach 7 – 9 maja 2014 r. w Katowicach odbędzie się VI Europejski Kongres Gospodarczy, największa impreza gospodarcza w Europie Środkowej. Organizatorzy pragną bardzo serdecznie zaprosić studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w sesji: Inicjatywa „Młodzi Reformują Polskę”. Odbędzie się ona 8 maja 2014 r., w godz. 16.15 – 17.30 w budynku Altus w Katowicach, sala 2. Wejście za pobraniem identyfikatora jednorazowego. Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. Jerzy Buzek i Ryszard Petru. Więcej informacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów. Jest to książka dla studentów studiów ekonomicznych oraz zarządzania.  Jest to również źródło informacji i literatura pomocnicza dla wykładowców. Powinni po nią sięgnąć m.in. członkowie zarządu korporacji oraz menedżerowie personalni.