23 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych podsumowujące międzynarodowy projekt naukowy pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”. Wydarzenie było objęte Patronatem PSPO.

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych
(23 kwietnia 2018)

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, poziom 2) rozpocznie się seminarium naukowe pt. ?Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość??, będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. ?New European Industrial Relations (NEIRE) ? Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe?.

Liderem i międzynarodowym koordynatorem trzeciej edycji projektu NEIRE jest Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), a jego wykonawcami w Polsce byli prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (kierownik) oraz dr Małgorzata Chrupała-Pniak i mgr Michał Brol ? pracownicy Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO). Formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/3SZuGWG2K5doQ1rv2.

Program seminarium (pdf, 320,93 kB)

Zapraszamy do lektury książki „KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE I TWÓRCZE. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników” autorstwa członkiń PSPO – profesor Barbary Mróz oraz profesor Agaty Chudzickiej-Czupały.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień (prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS ? z recenzji)

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2718&

Polecamy Państwa uwadze autorską książkę dr Małgorzaty Chrupały-Pniak, Sekretarz PSPO. Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę. Informacje można odnaleźć na stronie http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=3077

Zapraszamy do lektury książki dr. Łukasza Baki pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”. Dr Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie.

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych?

Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii. Książka podejmuje zagadnienie zachowań kontrproduktywnych w pracy.

Chociaż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w światowej literaturze psychologicznej obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą problematyką, w Polsce rzadko jest ona podejmowana. Powołując się na klasyczne ujęcia tematu, jak również na wyniki najnowszych badań, dr Łukasz Baka przedstawia sposoby konceptualizacji problemu, modele teoretyczne, typologie, metody pomiaru, a także organizacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowań kontrproduktywnych. Następnie prezentuje serię sześciu własnych badań w różnych grupach zawodowych, których wspólnym celem było poznanie mechanizmów rozwoju tego typu zachowań.

Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w psychologii pracy i organizacji, jak i do praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem personelem ? menedżerów, liderów grup, specjalistów działów kadr.

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2681

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej zapraszają na III Konferencję Psychologii Pozytywnej „20 lat psychologii pozytywnej – Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?”

  • Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2018 na APS w Warszawie
  • Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego zapraszamy na nią zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy są zainteresowani najnowszymi odkryciami z tej dziedziny oraz w swojej pracy chcą wykorzystywać praktykę opartą na dowodach naukowych. Konferencja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla badaczy, jak i osób zajmujących się na co dzień rozwojem osobistym
  • Gośćmi specjalnym konferencji będą:
    Barbara Fredrickson z North Carolina University, światowy ekspert z dziedziny pozytywnych emocji oraz rozwijania pozytywności, autorka teorii budowania i poszerzania zasobów (broaden-and-built theory), za którą otrzymała nagrodę Tempelton Prize in Positive Psychology
    Joar Vitters? z Universytetu w Troms?, wybitny badacz dobrostanu psychicznego oraz wyznaczników dobrego życia.
  • W trakcie Konferencji organizowany jest Pierwszy Zjazd Absolwentów Studiów Podyplomowych z Psychologii Pozytywnej (ZASPPP). Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej z Uniwersytetu SWPS, z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni wyższych w Polsce w celu wspólnej integracji i wymiany doświadczeń

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wzięła udział 28 listopada – 1 grudnia w Regional Conference of Psychology (RCP 2017) w Hanoi (Wietnam). Była to pierwsza taka konferencja w Azji Południowo-Wschodniej. W konferencji wzięło udział 491 delegatów z 34 krajów i terytoriów, w tym 291 psychologów z 90 instytucji i organizacji z Wietnamu. Profesor Kożusznik wzięła udział w konferencji na zaproszenie organizatora, czyli International Association of Applied Psychology – największego stowarzyszenia psychologii stosowanej na świecie, w którym pełni funkcję president-elect Division 1 zajmującej się problematyką psychologii pracy i organizacji. Na zdjęciu obok profesor Kożusznik wraz z prof. Lourdes Munduate i prof. Gary Lathamem.

Ukazała się właśnie książka współautorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji poświęcona zagadnieniu „Sztuki aktorskiej w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej”. Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Czesława S. Nosala (Uniwersytet SWPS) „książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Kompozycja całości książki, zawierającej trzy części, jest dobrze zaprojektowana. (?) Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych”.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

zajmujący się psychologią pracy i organizacji,

Mamy za sobą duże wydarzenie jakiem był wrześniowy 36 Kongres Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku. Z dumą odnotowałem, że po raz pierwszy w trakcie tego Zjazdu odbyło się aż 10 sesji poświęconych zagadnieniom psychologii pracy i organizacji. Po raz pierwszy tematyka ta stała się tak wyraźnie obecna w środowisku. Dlatego mam nadzieję, że nasz Zjazd w przyszłym roku potwierdzi zjawisko rosnącego zainteresowania problematyką psychologii pracy i organizacji.

Zachęcam do jak najszybszego zgłaszania wystąpień. Na zachętę chcę wspomnieć, że jako key-notes zgodzili się wystąpić na naszym Zjeździe Arnold Bakker i Garry Latham ? myślę, że wszystkim znani psychologowie pracy i organizacji. Informację na temat ich wystąpień można zaleźć na stronie konferencji: http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/keynote-speakers-1

Dla osób, które przygotowują się do wysłania swoich zgłoszeń kilka przypomnień:

– Referaty przewidywane są na max.15 minut.

– Autorom plakatów przypominamy, że do ich dyspozycji przygotowaliśmy pionowe plansze o wymiarach 70 x 90 cm (pionowo). W czasie sesji plakatowej jest przewidziane około 3 minut na ustną prezentację każdego plakatu (do mikrofonu).

– Pragnę nadmienić, że uczestnik Zjazdu ma prawo prezentować maksymalnie dwa referaty, niezależnie od tego czy jest pierwszym autorem czy współautorem oraz maksymalnie 3 plakaty.

Pozostaję w oczekiwaniu na zgłoszenia od Państwa ciekawych wystąpień.

Z wyrazami szacunku,

Bohdan Rożnowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

21 września 2017r. w Gdańsku podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Podczas spotkania omówione zostały sprawy zbliżającego się III Zjazdu PSPO w Lublinie oraz przyjęta została propozycja zgłoszenia kandydatury Katowic jako organizatora Kongresu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) w 2023.

W Kongresie PTP aktywny udział wzięli członkowie PSPO i przedstawili referaty w następujących ośmiu sesjach tematycznych:

– Analizy danych: Nowe wyzwania,
– Psychologia jakos?ci z?ycia dla jakos?ci z?ycia osoby w pracy i domu,
– Pozytywne (i nie tylko) funkcjonowanie w pracy,
– Wypalenie zawodowe jako wspo?łczesne zagroz?enie,
– Nowe metodologie w psychologii zdrowia w pracy,
– Kariery zawodowe w czasach 3N: niejasnos?ci, niecia?głos?ci, nieprzewidywalnos?ci na rynku pracy,
– Zachowania w pracy,
– Praca a zaburzenia zdrowia.

Pełen program dostępny jest na stronie http://www.36kongresptp.ug.edu.pl/program-ramowy