McKinsey & Company – amerykańska firma konsultingowa, zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego poszukuje kandydatów na stanowiska: Organizational Solutions Coach oraz Organizational Solutions Sr Coach.

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pt: „Wyzwania – kompetencje – innowacje. Pracownik i student na rynku pracy”. Celem konferencji jest przedstawienie sytuacji i dyskusja nad możliwościami pracowników i studentów na rynku pracy. Zapraszamy do udziału psychologów pracy, ekonomistów, socjologów, praktyków biznesu oraz studentów chcących rozwijać swoje zainteresowania. Konferencja odbędzie się 21 maja 2015. Termin nadsyłania abstraktów to 16 marca 2015.  Wstęp dla słuchaczy konferencji jest wolny. Więcej informacji: konferencja-rynekpracy.pl Plakat: Plakat-prosty

Konferencja ta planowana jest jako cykliczne, coroczne, ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe, organizowane pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy”. W pierwszym roku, rozpoczynającym interdyscyplinarną współpracę naukową reprezentantów dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, koncentrować się będzie na poszukiwaniu instrumentów zaradczych dla rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2015 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2015. Przewidywana forma upowszechnienia wyników konferencji to numery specjalne punktowanych czasopism naukowych. Artykuły powinny zostać przesłane do 30.06.2015 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=68086

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im. Prof. B. Synaka oraz Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej zapraszają na IX konferencję Psychologii Ekonomicznej, która odbędzie się 8-9 maja 2015 roku w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Tematyka konferencji obejmie następujące zagadnienia: Zachowania konsumenckie, Decyzje i percepcja ryzyka, Finanse behawioralne, Psychologia pieniądza, Ekonomia eksperymentalna, Psychologia zachowań ekonomicznych, Socjalizacja ekonomiczna. Na konferencji ASPE wygłoszą wykłady zaproszeni goście: Prof. James Burroughs oraz Prof. UG dr hab. Roman Konarski. Termin zgłoszeń upływa 15 marca 2015 roku. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://www.aspe.info.pl/konferencje/ix-konferencja-psychologia-ekonomiczna

Szanowni Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, życzymy Wam i Waszym Rodzinom wielu radości i udanego wypoczynku na Święta a w Nowym Roku 2015 zdrowia, spełniających się marzeń i wszelkiej pomyślności. Z serdecznymi pozdrowieniami, Zarząd PSPO.

DSC_0160W piątek 5 grudnia 2014 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz seminarium naukowe poświęcone przede wszystkim dyskusji nad ujednoliceniem wybranej terminologii w zakresie psychologii pracy i organizacji. Podczas Walnego Zebrania zatwierdzone zostały zmiany w statucie oraz rozszerzony został skład Zarządu Stowarzyszenia. Ustalony został również stały termin kolejnych Zjazdów Naukowych Psychologów Pracy i Organizacji. Poprzednie dwa zjazdy odbyły się 7 kwietnia 2011 (tytuł przewodni: „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”) oraz 31 maja 2012 (tytuł przewodni: „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych”). Zdjęcia dokumentujące Walne Zebranie oraz seminarium naukowe (proszę kliknąć link niżej):

Read the rest of this entry »

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które odbędzie się 5 grudnia 2014 (piątek), o godzinie 13:30, na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Psychologii – Warszawa, ul. Stawki 5/7 – II piętro, sala 74.  Członkowie zaproszeni są również na seminarium naukowe, które odbędzie się przed Walnym Zebraniem w godzinach 11:00 – 13:15. Porządek obrad znajduje się w pliku.

Książka „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć każdego z bohaterów sytuacji etycznej. Natomiast książka zbiorowa „Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i praktyka” pod redakcją dr Agaty Chudzickiej-Czupały ukazuje społeczne, psychologiczne i moralne aspekty współdziałania jednostki z innymi. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na różnorodnych etycznych pułapkach współczesności, czyhających na jednostkę w ciągle zmieniającym się świecie.

 

Walne Zebranie Członków

Kategoria: Wiadomości

4 lis 2014

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, które odbędzie się 5 grudnia 2014 (piątek), o godzinie 13:30, na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Psychologii – Warszawa, ul. Stawki 5/7.  Członkowie zaproszeni są również na seminarium naukowe, które odbędzie się przed Walnym Zebraniem w godzinach 11:00 – 13:15.

Książka dr hab. Elżbiety Kowalczyk profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poświęcona jest problematyce psychologii organizacji i zarządzania. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z ich omawia podstawowe kwestie związane z funcjonowaniem człowieka w organizacji – koncepcje psychologiczne, różnice indywidualne oraz emocje i motywacje w kontekście pracy zawodowej. Druga część poświęcona jest psychologii organizacji, zarówno w aspektach funkcjonalnych, jak i tych które są przyczyną dysfunkcji organizacyjnych. Ostatnia część ukazuje problemy drogi życiowej i kariery zawodowej człowieka oraz prezentuje autorski, psychologiczny model rynku pracy. Książka jest adresowana do tych wszystkich którzy pragną zrozumieć świat organizacji zawodowych i swoje miejsce w nim. Jest skierowana także do studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy pragną zrozumieć naturę człowieka, organizacji w których przyszło im funkcjonować oraz pozwala przemyśleć kwestie własnej kariery  zawodowej. Więcej informacji: http://www.ksiegarnia.difin.pl/zasoby-ludzkie/33/czlowiek-kariera-organizacja-sila-psychologii-stosowanej/2273